Impressies, persartikels en correspondentie

Impressie van de verzameling

Te vinden op YouTube    

https://youtu.be/ugM3vx4n2d8

Theo de Boeck - Krantenartikels en Correspondentie USA.

Krantenartikel voorpagina (De Nieuwe Gazet, 28/10/1992) - Klik hier

Krantenartikel volledig (De Nieuwe Gazet, 28/10/1992) - Klik hier

Briefwisseling uit Atlanta, USA. Klik hier